Contents limits

Informació

Els Certificats Digitals emesos pel Servei de Certificació del Col·legi de Registradors (SCR) acrediten la identitat del seu titular i, si escau, els atributs que revesteixen el dit titular, és a dir: representació de persona jurídica, càrrec administratiu o condició de professional col·legiat, i tenen com a finalitat principal la signatura de documents, garantint la identificació inequívoca del signatari, el no-repudi d'origen i la integritat del contingut.

El Servei de Certificació del Col·legi de Registradors posa a la disposició dels titulars dels certificats del Col·legi solucions de Signatura Electrònica Reconeguda, en complir amb tots els requisits legals necessaris per a l'emissió de certificats reconeguts, basant-se totes les solucions de signatura electrònica avançada en la utilització de dispositius segurs de creació de signatura.

Els certificats digitals emesos pel Servei de Certificació del Col·legi de Registradors es generen directament en un dispositiu segur consistent en un USB Aladdin E-token Pro.

El Servei de Certificació del Col·legi de Registradors posa a la disposició dels usuaris dels seus certificats digitals els telèfons de suport tècnic: 902 02 03 06 / 91 272 18 96, en què obtenir instruccions per a la instal·lació del dispositiu USB i els certificats arrel del servei i el personal en el navegador. 

 

Torna a Signatura Electrònica

Contents limits
tancar